FLEXICOMPT+ MID – Produkt Roku 2014

FLEXICOMPT+MID został wyróżniony w roku 2014 tytułem Produkt Roku oraz otrzymał nagrodę wyróżnienie prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych.