Wyposażenie, instalacje i dystrybucja produktów ropopochodnych

GRAVITRONIQUE

Metrologiczny układ pomiarowy z turbiną

Zastosowanie

GRAVITRONIQUE  to  bardzo  kompaktowy  układ  pomiarowy, oznaczony certyfikatem MID, przeznaczony do dostaw grawitacyjnych i pompowanych benzyny i oleju napędowego do firm i osób prywatnych.

Dzięki  naszej  zaawansowanej  technicznie  turbinie  ADRIANE urządzenie  GRAVITRONIQUE  pozwala  na  niezwykle  proste  przeprowadzenie dostawy grawitacyjnej wszelkiego rodzaju paliw poprzez lekką i kompaktową instalację, bez mechanicznego odgazowywania, złożoną z jednej komory pomiarowej o wysokiej precyzji.

Przelicznik elektroniczny MICROCOMPT+ połączony z elektropneumatycznym panelem sterowania pozwala na dynamiczne zarządzanie  przepływem  oraz  całkowicie  i  automatycznie  steruje  wszystkimi  procesami  dostawy  i  ruchy  produktów,  na  przykład dostawą na podstawie zaprogramowanej ilości lub wcześniejszym odpowietrzaniem.

W  ten  sposób  kierowca,  w  celu  optymalizacji  pracy,  wcześniej wybiera produkt dostarczany do kolejnego klienta, dzięki czemu unika żmudnego i ręcznego procesu płukania i odpowietrzania bębna. System pozwala również uniknąć zanieczyszczeń i mieszania się produktów dzięki zabezpieczeniu sekwencji ruchów produktów, zwrotów produktów, odpowietrzania i płukania.

Niezawodność  i  długa  żywotność  produktów  firmy  ALMA umożliwia  naszym  klientom  łatwe  połączenie  się  z  wbudowanym  komputerem,  zapewnienie  wzmożonego  śledzenia danych,  zabezpieczenie  dostaw,  ulepszenie produktywności  i ograniczenie działań konserwacyjnych.

Funkcje

 • Dostawy grawitacyjne i pompowane poprzez turbinę
 • System zwrotów produktu wraz ze zautomatyzowanym sterowaniem klapami kolektora
 • Dostawa w trybie wcześniej ustalonej ilości, w trybie wcześniej ustalonej ilości + odpowietrzenie lub w trybie dowolnej ilości
 • Sterowane odpowietrzanie / płukanie w celu optymalizacji ilości produktu zdeklasowanego (maksymalnie 5 litrów)
 • Wydruk spersonalizowanych dokumentów dostawy i/lub faktur
 • Protokół dla wbudowanych komputerów

Zalety

 • Bez separatora gazu
 • Zautomatyzowane dostawy, płukanie i odpowietrzanie
 • Lekka i kompaktowa instalacja
 • Dostawa wielu rodzajów produktów bez zanieczyszczeń
 • Szybka dostawa z niskimi stratami ciśnienia

Konstruckja

 • Turbina ADRIANE 4″
  • Wysoka precyzja i powtarzalność
  • Wyposażona w emiter impulsów
 • Przelicznik elektroniczny MICROCOMPT +
  • Ulepszona ergonomia
  • Kompletne zarządzanie procesami dostawy
 • Czujnik ciśnienia
  • Dynamiczne zarządzanie ustaloną ilością oraz przepływem
  • Wykrywanie wycieków gazu

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna
Schemat

Certyfikacja produktu

mid

Urządzenie zgodne z Dyrektywą 2004/22/CE (MID) w sprawie przyrządów pomiarowych

rf

ISO 9001 : 2008

ex

Zgodność z dyrektywą ATEX Strefa1 Grupa gazu B

ce

Certyfikaty europejskie zgodne z dyrektywami w sprawie przyrządów pomiarowych i urządzeń instalowanych w strefie zagrożonej wybuchem

Pobierz broszurę

Zobacz również

Back to Top