Wyposażenie, instalacje i dystrybucja produktów ropopochodnych

KOMORA GRAVICOMPT

Grawitacyjny układ pomiarowy

Zastosowanie

KOMORA GRAVICOMPT to bardzo kompaktowy układ pomiarowy do samochodów dostawczych i ciężarowych, oznaczony certyfikatem  MID,  przeznaczony  do  dostaw  grawitacyjnych  benzyny  i oleju napędowego do firm i osób prywatnych.

Dzięki naszej zaawansowanej technicznie turbinie ADRIANE KOMORA GRAVICOMPT pozwala na niezwykle proste przeprowadzenie dostawy  grawitacyjnej  wszelkiego  rodzaju  paliw  poprzez  lekką i  kompaktową  instalację,  bez  mechanicznego  odgazowywania, złożoną z jednej komory pomiarowej o wysokiej precyzji.

KOMORA GRAVICOMPT składa się z przelicznika elektronicznego oraz  jednej  lub  dwóch  turbin  pomiarowych  (wersja  MONO  lub DUAL),  przypisanych  do  jednej  lub  dwóch  komór,  co  pozwala na  przeprowadzenie  dostawy  jednocześnie  dwóch  różnych produktów.

Przelicznik  elektroniczny  MICROCOMPT+  pozwala  na  dynamiczne zarządzanie przepływem oraz całkowicie i automatycznie  steruje  wszystkimi  procesami  dostawy  produktów,  na przykład dostawą na podstawie zaprogramowanej ilości lub dostawą kompletną.

Niezawodność  i  długa  żywotność  produktów  firmy  ALMA umożliwia  naszym  klientom  łatwe  połączenie  się  z  wbudowanym komputerem, zapewnienie wzmożonego śledzenia danych, zabezpieczenie dostaw, ulepszenie produktywności i ograniczenie działań konserwacyjnych.

Funkcje

 • Zautomatyzowana sekwencja dostawy bez zanieczyszczeń
 • Częściowa lub całkowita dostawa na podstawie zaprogramowanej lub dowolnej ilości
 • Dokumenty dostawy i raporty dzienne
 • Podłączenie do różnego rodzaju wbudowanych komputerów

Zalety

 • Bez separatora gazu
 • Lekka i kompaktowa instalacja
 • Częściowa lub kompletna dostawa jednocześnie z wielu komór
 • Zautomatyzowana sekwencja dostawy
 • Dostawa wielu rodzajów produktów bez zanieczyszczeń
 • Szybka dostawa z niskimi stratami ciśnienia

Konstruckja

 • Turbina ADRIANE 4″
  • Wysoka precyzja i powtarzalność
  • Wyposażona w zestaw przeziernika i emiter impulsów
  • Przystosowana do wszystkich produktów
 • Przelicznik elektroniczny MICROCOMPT +
  • Ulepszona ergonomia
  • Kompletne zarządzanie procesami dostawy
 • Zawór podwójnego przepływu wyjściowego
 • Urządzenie zarządzające wstępnym programowaniem i przepływem

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna
Schemat

Certyfikacja produktu

mid

Urządzenie zgodne z Dyrektywą 2004/22/CE (MID) w sprawie przyrządów pomiarowych

rf

ISO 9001 : 2008

ex

Zgodność z dyrektywą ATEX Strefa1 Grupa gazu B

ce

Certyfikaty europejskie zgodne z dyrektywami w sprawie przyrządów pomiarowych i urządzeń instalowanych w strefie zagrożonej wybuchem

Pobierz broszurę

Zobacz również

Back to Top