Wyposażenie, instalacje i dystrybucja produktów ropopochodnych

Organizacja, metody i cele

Od momentu swojego powstania w 1980 roku firma ALMA działa w sektorze wyposażenia, instalacji i usług dystrybucji produktów ropy naftowej pochodzących z rafinerii. Jako projektant i producent turbin, czujników i elektroniki pomiarowej firma zdobyła ogromne umiejętności i doświadczenie w zakresie metrologii prawnej, automatyzacji i zarządzania projektami.

Usługi


Produkcja firmy ALMA jest związana z dostarczaniem paliw na stacje, dystrybucja w zbiornikach oleju opalowego, oleju napędowego, benzyny, gazu płynnego, biopaliw i produktów chemicznych oraz wyposażeniem do składowania.

Firma ALMA, specjalista od sprzętu pomiarowego (turbin) dla produktów naftowych, oferuje:

 • Kalkulatory elektroniczne
 • Turbiny ADRIANE
  • Dostępne rozmiary: 2’’, 3’’, 4’’, 6’’
  • Produkty: biopaliwa i produkty chemiczne
  • Obudowa: aluminium lub stal nierdzewna
  • Śmigło: aluminium lub tytan
 • Zestaw pomiarowy do napełniania cystern
  • System pomiarowy paliwa, oleju napędowego i oleju opałowego
  • System pomiarowy gazu płynnego
  • System pomiarowy roztworu mocznika AdBlue
  • Postępowanie z zaworami zwrotnymi
  • Postępowanie z rozgałęzionymi przewodami pneumatycznymi
  • Akcesoria: pomiarowa sonda temperatury, turbiny przy modernizacji, elektro-pneumatyczna 
   skrzynka sterownicza, sterowanie zdalne, oddzielacz gazu…
 • Grawitacyjny system rozładunkowy do cystern
  • Grawitacyjny system pomiarowy
  • Elektromagnetyczny wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku
  • Elektroniczny system pomiarowy poziomu
  • System Dostawy Partii Szczelnie Zamkniętych (Sealed Parcel Delivery System – SPDS)
  • Przenośny miernik grawitacyjny
  • Postępowanie z rozgałęzionymi przewodami pneumatycznymi API
 • Przenośne zestawy pomiarowe
  • Przenośny grawitacyjny miernik paliwa
  • Przenośny miernik LPG


30 lat doświadczenia w realizacji instalacji we Francji i za granica świadczy o naszych kompetencjach w dziedzinie metrologii, nadzorowania pomiarów przepływu i informatyki przemysłowej, a zwłaszcza w dziedzinie załadunku i przesyłu produktów naftowych i petrochemicznych.

Kompleksowe rozwiązania:

 • Projektowanie rozwiązań technicznych do pomiaru przepływu
 • Realizacja, produkcja, montaż
 • Inżynierowie specjalizujący się w załadunku i transferze produktów ropy naftowej
 • Montaż i uruchomienie instalacji

Urządzenia dla składowisk i rurociągów:

 • Automatyka i informatyka przemysłowa
 • System załadunku u źródła, zestawy cystern do węglowodorów rafinowanych, etanolu, olejów, LPG i nawozów płynnych
 • System pomiaru przepływu wielu produktów : wysyłka/odbiór rurociągów i statków
 • Instalacje wtryskowe dodatków, barwników i wysokoprzepływowe mieszanki
 • Zestaw załadunku i rozładunku LPGL
 • Elektroniczne zamykanie ładunków, grup zwrotnych produktów
 • Integracja URV (wraz z naszym oddziałem CARBOVAC)


ALMA oferuje szeroki i kompleksowy zakres rozwiązań mających na celu zaspokojenie potrzeb związanych z konserwacją i rozwojem Waszych instalacji i urządzeń pomiarowych płynnych węglowodorów. Rozwiązania te obejmują zakres od rozruchu eksploatacyjnego i pomocy technicznej do utrzymania ruchu, napraw i szkoleń.

Uważamy w ALMIE, iż świadczenie usług odgrywa zasadniczą rolę w przemyśle petrochemicznym. Dlatego też stworzyliśmy nasz własny wydział usług i utrzymania ruchu, opierając się na ponad 30-letnim doświadczeniu w projektowaniu i produkcji turbin, czujników i elektronicznych urządzeń pomiarowych, jak również w metrologii prawnej, inżynierii, przetwarzaniu danych z dziedziny automatyki i przemysłu.

Nasza ekspertyza Nasze rozwiązania Wasze korzyści
Weryfikacja metrologiczna urządzeń pomiarowych (stacjonarnych i przenośnych) Kompleksowe i przystosowane do wymagań klienta rozwiązania obsługi technicznej, które spełnią Wasze wymagania Dostęp do wysokiej jakości usług poprzez niezawodne i elastyczne lokalne wsparcie
Mechaniczne utrzymanie w ruchu urządzeń załadowczych Wysoko wykwalifikowany i wszechstronny personel zapewniający szybką i niezawodną obsługę Dostęp do skutecznych narzędzi CMMS*
Utrzymanie w ruchu Jednostek Odzyskiwania Oparów Specjaliści z zakresu inżynierii (mechaniczno-hydraulicznej, elektro-pneumatycznej, VRU, elektronicznej, obliczeń przemysłowych, metrologii prawnej) Przekonanie, że Wasze urządzenia i instalacje działają w sposób najbardziej efektywny aby:
Kontrakty na działania profilaktyczne i naprawcze w odniesieniu do instalacji Efektywne narzędzie oprogramowania CMMS: JOB*
 • ograniczyć nieplanowane przestoje
Przegląd kontrolny, modernizacja, szkolenia i utrzymanie w ruchu instalacji wysyłki/odbioru Ekspertyza w systemach pomiarowych i przepisach metrologicznych
 • ograniczyć koszty działalności i utrzymania ruchu
Pomiary zbiorników magazynowych Efektywny System Zarządzania Jakością
 • poprawić wydajność Waszych instalacji
 *Computerised Maintenance Management System (Skomputeryzowany System Utrzymania Ruchu) stworzony przez zespół ALMA mający na celu rejestrowanie, zarządzanie i komunikowanie codziennych działań operacyjnych i utrzymaniowych wykonywanych w Waszym zakładzie, zapewniający wszelkie informacje niezbędne do zarządzania pracą, personelem oraz kosztami, w celu tworzenia raportów zarządczych i danych historycznych

Nasze atuty

ALMA rozwija się na gruncie międzynarodowym, nawiązując współprace techniczną i handlową z partnerami w wielu państwach, w szczególności w Polsce.

Mapa

Firma liczy obecnie prawie 150 pracowników w ponad dziesięciu siedzibach i oferuje profesjonalne wsparcie dostosowane do potrzeb klientów.

Nasze urządzenia są zgodne z:

 • Dyrektywą 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych (MID)
 • Dyrektywami w sprawie aparatury i sprzętu zainstalowanych w strefach niebezpiecznych pomiaru
 • ATEX Strefa 1
 • ISO 9001

Wszystkie nasze urządzenia są projektowane i produkowane w zakładzie francuskim znajdującym się w Vitrolles.

Pobierz broszurę firmową ALMA

Zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą informacyjną

Back to Top