Wyposażenie, instalacje i dystrybucja produktów ropopochodnych

Certifykat MID

PRODUKT CERTYFIKAT MID
Gazomierze : GPLTRONIQUE 13621-2 – 2011/11/02
13621-1 – 2008/07/02
13621-0 – 2008/06/02
Systemy pomiaru cieczy, innych niż woda : CMATRONIQUE 14983-1 – 2014/04/18
14983-0 – 2008/11/28
Systemy pomiaru cieczy, innych niż woda : TURBOCOMPT 22081-1 – 2013/03/13
22081-0 – 2011/12/09
Systemy pomiaru cieczy, innych niż woda : GRAVICOMPT 20517-0 – 2011/08/31
Systemy pomiaru : GCPMA 24924-0 – 2013/02/05
Systemy pomiaru : FLEXICOMPT 25756-0 – 2013/08/30
25756-0 – 2013/08/30 PL
Turbina ADRIANE 12393-7 – 2014/05/07
Komputer: MICROCOMPT+ 13624-4 – 2012/09/07
Komputer : UNI 25603-0 – 2013/08/05
Back to Top